top of page
MODUŁ DOSTĘPOWY (1).png

Moduł Środki Trwałe

Funkcjonalności modułu Środki Trwałe:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego

  • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna)

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych

  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych

  • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych

  • zawieszenie amortyzacji środka trwałego

  • ewidencję środków trwałych będących w budowie

  • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania

Wymagania:

Comarch ERP Optima Środki Trwałe wymaga modułu Comarch ERP Optima Kasa Bank

Kontakt

To dla nas bardzo ważne, aby klienci czuli się dobrze poinformowani. Przejrzyj powyższe informacje, a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

+48 798 550 067

bottom of page