top of page

Pięć najczęstszych błędów popełnianych podczas wdrożenia systemu ERP

Zaktualizowano: 21 kwi 2023

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowa operacja, która wymaga odpowiedniego przygotowania oraz planowania. Niestety, często zdarza się, że podczas takiego procesu dochodzi do błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania firmy. Dlatego ważne jest, aby znać i unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas wdrażania systemu ERP. Przeczytaj poniższy artykuł, aby ustrzec się przyszłych problemów.


Błędy podczas implementacji


1. Nieodpowiednie przygotowanie

Pierwszym z nich jest niedostateczne przygotowanie do wdrożenia. Aby uniknąć takiego błędu, przeprowadź szczegółową analizę przedsiębiorstwa, która polega na dokładnym poznaniu i zdefiniowaniu wymagań oraz potrzeb dotyczących systemu ERP. W ramach tej analizy należy określić, jakie procesy warto w firmie zautomatyzować i jakie funkcjonalności systemu będą najważniejsze dla jej działalności.


Abyś mógł przeprowadzić taką analizę, zacznij od zebrania informacji o aktualnym sposobie funkcjonowania firmy oraz o jej oczekiwaniach wobec systemu ERP. Można to zrobić poprzez rozmowy z pracownikami, którzy będą korzystać z systemu, oraz poprzez analizę dokumentacji i procesów biznesowych.


Następnie należy opracować listę wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa dotyczących systemu ERP. Można tutaj wymienić między innymi:

 • Które procesy warto zautomatyzować, aby usprawnić działanie firmy?

 • Jakie funkcjonalności systemu są najważniejsze dla firmy i jakie będą najczęściej używane?

 • Czy firma potrzebuje integracji z innymi systemami, takimi jak systemy CRM czy magazynowe?

 • Jakie są oczekiwania co do interfejsu użytkownika systemu ERP i jego łatwości obsługi?


Po zebraniu takich informacji przystąp do porównywania ofert różnych dostawców systemów ERP i wyboru odpowiedniego rozwiązania dla firmy. Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa przed wdrożeniem systemu ERP jest ważne, ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów związanych z niewłaściwym doborem systemu


2. Niewłaściwie skonfigurowany system

Kolejnym często popełnianym błędem jest brak dostosowania systemu do potrzeb firmy. Warto pamiętać, że system ERP powinien być elastyczny i pozwalać na dopasowanie go do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Dostosowanie systemu do potrzeb firmy oznacza, że jest on odpowiednio skonfigurowany i dostosowany do sposobu działania przedsiębiorstwa oraz jego specyficznych wymagań i potrzeb.


Brak dostosowania systemu ERP do potrzeb firmy może prowadzić do różnych problemów, takich jak:

 • Niewłaściwe funkcjonowanie systemu: niewłaściwa konfiguracja może spowodować, że będzie on działał niepoprawnie lub nieefektywnie, co może mieć negatywny wpływ na działanie Twojego przedsiębiorstwa.


 • Trudności z obsługą systemu: brak dostosowania systemu do potrzeb firmy może utrudniać jego obsługę przez pracowników, co może prowadzić do opóźnień i problemów z realizacją zadań.


 • Brak zaangażowania pracowników: jeśli system ERP nie jest odpowiednio dostosowany, może to prowadzić do braku zaangażowania pracowników w jego wykorzystywanie i spadku efektywności.


Aby uniknąć takich problemów, ważne jest, abyś odpowiednio przygotował się do wdrożenia systemu ERP i dokładnie określił wymagania i potrzeby firmy, tak aby system był dostosowany do jej specyficznych potrzeb. W ten sposób można zapewnić skuteczne i bezproblemowe wykorzystanie systemu ERP w firmie.


3. Brak zaangażowania pracowników firmy

Nie bez znaczenia jest również wsparcie ze strony pracowników. Wdrożenie systemu ERP wymaga ich zaangażowania i chęci do pracy z nowym narzędziem. Pracownicy są odpowiedzialni za codzienne korzystanie z systemu i to oni są najlepszym źródłem informacji o jego funkcjonowaniu. Dlatego ich zaangażowanie i wsparcie są kluczem do sukcesu wdrożenia.


Jakie formy wsparcia pracowników mogą być przydatne podczas wdrożenia systemu ERP? Oto kilka przykładów:


 • Uczestnictwo w szkoleniach: aby pracownicy mogli skutecznie korzystać z systemu ERP, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, które pozwolą im poznać jego możliwości i sposób obsługi. Ważne, aby pracownicy chętnie uczestniczyli w takich szkoleniach i byli gotowi do nauki nowych rzeczy. Pozostaw im przestrzeń do rozwoju.


 • Współpraca podczas wdrażania: pracownicy mogą wspierać proces wdrożenia poprzez udział w spotkaniach i dyskusjach dotyczących systemu ERP oraz przekazywanie swoich uwag i sugestii.


 • Aktywne korzystanie z systemu: aby system ERP był skuteczny, konieczne jest jego aktywne wykorzystywanie przez pracowników. Dlatego ważne, aby Twoi pracownicy byli chętni do korzystania z systemu i zgłaszali ewentualne problemy lub błędy, tak aby mogły być one szybko naprawione.


Wsparcie ze strony pracowników jest niezwykle ważne podczas wdrożenia systemu ERP, ponieważ to oni są odpowiedzialni za jego codzienne użytkowanie. Dlatego ważne, abyś zapewnił im odpowiednie szkolenia i wsparcie oraz zachęcał do aktywnego korzystania z systemu, co pozwoli na jego skuteczne wykorzystywanie w przedsiębiorstwie.


4. Brak nadzoru nad procesem wdrożenia

Błędem, którego należy unikać, jest również brak odpowiedniego nadzoru nad procesem wdrożenia systemu ERP. Ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za wdrożenie posiadała odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo.


Właściwy nadzór nad procesem wdrożenia systemu ERP polega na:

 • Określeniu odpowiednich celów i planów działania: ważne jest, aby mieć jasno określone, co chce się osiągnąć poprzez wdrożenie systemu ERP oraz jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć te cele.


 • Regularnym monitorowaniu postępów i problemów: nadzór nad procesem wdrożenia powinien obejmować regularne monitorowanie postępów i problemów, tak aby można było szybko reagować na ewentualne trudności lub opóźnienia.


 • Utrzymaniem odpowiedniej komunikacji: ważne jest, aby zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu ERP oraz pozostałymi pracownikami firmy, tak aby wszyscy byli na bieżąco informowani o postępach i ewentualnych problemach.


 • Zapewnieniem odpowiedniego szkolenia i wsparcia: nadzór nad procesem wdrożenia powinien również obejmować zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla pracowników, tak aby mogli oni skutecznie korzystać z systemu ERP.

Odpowiedni nadzór nad procesem wdrożenia systemu ERP jest ważny, ponieważ pozwala na uniknięcie problemów i opóźnień oraz zapewnienie skutecznego i efektywnego wykorzystania systemu w przedsiębiorstwie.


5. Niepoprawna integracja z innymi systemami (lub brak integracji)

Ważne jest również zadbanie o odpowiednią integrację systemu ERP z innymi systemami w firmie, takimi jak systemy CRM czy magazynowe, ponieważ pozwala na uzyskanie pełnego obrazu działania przedsiębiorstwa i ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych. Dzięki integracji systemów możliwe jest przepływ informacji między nimi, co pozwala na lepsze zarządzanie procesami biznesowymi i uzyskanie większej efektywności.


Przykłady systemów, z którymi ważne jest zadbanie o odpowiednią integrację systemu ERP:

 • Systemy CRM (Customer Relationship Management): systemy te służą do zarządzania relacjami z klientami. Integracja systemu ERP z systemem CRM pozwala na przepływ informacji o zamówieniach i dostawach do klientów, co ułatwia zarządzanie relacjami z nimi.


 • Systemy magazynowe WMS: integracja systemu ERP z systemem magazynowym pozwala na lepsze zarządzanie magazynem i kontrolowanie stanów magazynowych. Dzięki temu możliwe jest szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i zapewnienie sprawnego dostarczania produktów do klientów.


Poprawna integracja systemu ERP z innymi systemami w firmie jest ważna, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie procesami biznesowymi i uzyskanie większej efektywności. Dzięki integracji systemów możliwe jest przepływ informacji między nimi.


Podsumowując, wdrożenie systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Niestety, wiele firm popełnia błędy podczas tego procesu, co skutkuje opóźnieniami i dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć takich problemów, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy doradczej, która pomoże w wyborze odpowiedniego systemu ERP oraz zapewni wsparcie podczas jego wdrożenia. Dzięki temu można uniknąć błędów, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla funkcjonowania firmy.

504 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page